Konsultacje Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

W miesiącach listopad-grudzień dobywają się ustawowe 21-dniowe konsultacje społeczne projektów planów zadań ochronnych (PZO) i planów ochrony (PO) dla obszarów Natura 2000, które opracowała firma ProGea Consulting. Są to następujące obszary:

• Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 (PO)
• Cybowa Góra PLH120049 (PZO)
• Giebułtów PLH120051 (PZO)
• Grzymałów PLH120053 (PZO)
• Kalina Mała PLH120054 (PZO)
• Górny Dunajec PLH120086 (PZO)

Z pełną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie lub na stronie internetowej http://krakow.rdos.gov.pl/plany-zadan-ochronnych

Uwagi i wnioski do zapisów można zgłaszać do 15 grudnia 2016 r. (Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego do 22 grudnia 2016 r.) na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.