Konferencja podsumowująca projekt MONIT-AIR

Dnia 20 października w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbyła się Międzynarodowa Konferencja podsumowująca projekt MONIT-AIR. W konferencji udział brali zagraniczni eksperci z Norwegii i Czech, Radni Miasta Krakowa, przedstawiciele Rady Programowej ds. Ochrony Zieleni oraz Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza, Partner projektu (IMiGW), przedstawiciele administracji publicznej z Krakowa i innych miast, a także przedstawiciele krakowskiego środowiska naukowego. W roli prelegentów wystąpili także pracownicy naszej firmy. Pan dr hab. inż. Piotr Wężyk przedstawił referaty pt. „Zarządzanie i monitorowanie zielenią miejską na przykładzie wdrożenia aplikacji R3 TREES w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie” oraz „Opracowanie przestrzennych wskaźników jakości życia w poszczególnych dzielnicach Krakowa na podstawie analiz chmur punktów 3D pochodzących z lotniczego skanowania laserowego”, dr inż. Urszula Cisło-Lesicka wystąpiła z referatem pt. „Kartowanie pokrycia i użytkowania terenu okolic Krakowa z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA i danych teledetekcyjnych oraz GIS”, natomiast dr inż. Artur Warchoł zaprezentował wystąpienie pt. „Integracja technologii lotniczego, mobilnego i naziemnego skanowania laserowego w procesie inwentaryzacji zieleni miejskiej wybranych fragmentów Krakowa”. Zaistniałe wydarzenia utwierdzają nas w przekonaniu, że społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do stanu środowiska zieleni, a Miasto wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.