Inwentaryzacja zakończona!

Dobiegły końca prace terenowe inwentaryzacji dendrologicznej realizowanej w ramach projektu MONIT-AIR. Zinwentaryzowanych zostało 166 pasów drogowych, 31 zieleńców i 8 parków, w obrębie których opisano i sfotografowano 13 360 drzew, 4 252 krzewów i 1 730 grup krzewów. Prace objęły przede wszystkim ścisłe centrum Krakowa (dzielnicę I Stare Miasto i II Grzegórzki), a także Parki im. Henryka Jordana i Krakowski oraz Aleje Trzech Wieszczów, znajdujące się w dzielnicy V Krowodrza. Bazę danych R3 TREES zasilono także geodanymi dotyczącymi obiektów małej architektury (lampy, ławki, kosze na śmieci, pomniki), typów nawierzchni czy wyposażenia placów zabaw.