Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

W toku postępowania wybrano ofertę złożoną przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska – AGH Kraków, która uzyskała maksymalną liczbę 100pkt.

Treść zapytania ofertowego