Dziel i zwyciężaj z oprogramowaniem LP360

LP36white

Firma QCoherent w nowym wydaniu oprogramowania LP360 2013.1. udostępniła możliwość separacji typów wizualizacji dla różnych klas. Użytkownik może zdefiniować, które punkty będą wyświetlać się jako powierzchnia TIN, a które wyłącznie jako punkty. Filtr ten definiowany jest w oknie właściwości w zakładce Tin Filter. W oprogramowaniu udostępniono również nowy filtr pozwalający na wyłączanie lub włączanie w przetwarzanie lub wizualizację punktów należących do poszczególnych linii lotu. Narzędzie te dostępne są zarówno w aplikacji LP360 dla ArcGIS, jak i dla Windows (Standalone).

Oprogramowanie wyposażono w opcje nadawania flag interaktywnie klasyfikowanej chmurze punktów. Znacznie przyspieszono wizualizację modelu TIN korzystając z szybkiej metody jego generowania – dziel i zwyciężaj (ang. Divide-and-Conquer). Dodano także nowy styl dla wyświetlanej chmury punktów, który różnicuje poprzez kolorystkę wyświetlane bloki LiDAR. Narzędzia eksportu wzbogacono o możliwość generowania znormalizowanego NMPT. Dodatkowo zaimplementowano aplikacji LP360 dla Windows (Standalone) funkcje: klasyfikacji z użyciem obiektów wektorowych, a także nadawania wartości wysokości plikom SHP, z aplikacji LP360 dla ArcGIS. Aktualizacja aplikacji LP360 dla Windows umożliwiła również wyświetlanie zobrazowań multispektralnych.

filtracja modelu TIN