Drugie spotkania konsultacyjne dotyczące PZO na Wyżynie Miechowskiej

Dnia 3 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie odbyły się drugie spotkania konsultacyjne dla przygotowywanych przez ProGea Consulting Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000: Cybowa Góra, Grzymałów, Giebułtów i Kalina Mała. Na spotkaniach zaprezentowano zebranym właścicielom gruntów i zainteresowanym osobom zagrożenia i działania ochronne dla przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 oraz przygotowane projekty zarządzeń. Podczas spotkań pracownicy RDOŚ przedstawili także informacje na temat możliwości otrzymania dopłat rolno-środowiskowych oraz wyjaśniali sprawy związane z wykupem lub dzierżawą gruntów, na których występują siedliska, będące przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000.