Ciąg dalszy prac terenowych na Wyżynie Miechowskiej

DSC0010124 czerwca 2015 przeprowadziliśmy kolejne prace terenowe związane z realizacją projektu LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” prowadzonego we współpracy z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.

Oznaczonych zostało dwanaście powierzchni kontrolnych w czterech obszarach Natura 2000: Cybowa Góra, Giebułtów, Grzymałów oraz Kalina Mała. Wyznaczone powierzchnie stanowić będą stałe miejsca monitoringowe dzięki którym możliwe będzie śledzenie efektów działań ochronnych mających na celu zachowanie roślinności kserotermicznej tamtych obszarów.

Ponadto w trakcie całego sezonu wegetacyjnego 2015 prowadzone są inwentaryzacje i monitoring cennych gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.