logo_progea_kwadrat_2

Korespondencja ma charakter poufny i przeznaczona jest wyłącznie dla adresata. Może zawierać informacje stanowiące tajemnicę służbową ProGea Consulting oraz innych współpracujących z nią osób, jak również treści chronione przepisami prawa. Jakiekolwiek wykorzystywanie omyłkowo otrzymanej wiadomości jest zabronione. Jeśli nie jesteście państwo jej adresatem, uprzejmie prosimy o poinformowanie nadawcy oraz niezwłoczne usuniecie wiadomości z pamięci komputera.

This mail is confidential and intended only for the use of the addressee(s). It may contain privileged information of ProGea Consulting and/or other associated entities, as well as contents protected by the law. Unauthorized use of this message, if received by mistake – is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete it instantly from your computer.

logo_progea

 

Mateusz Maślanka
Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu
Manager of Training and Marketing Department
ProGea Consulting
ul. Pachońskiego 9
31-223 Kraków
Tel. Kom: +48 603 374 911
Tel. 48 12 415 06 41 | Fax 48 12 415 73 27
e-mail:mateusz.maslanka@progea.pl

  

logo_progea_kwadrat_2

 

Mateusz Maślanka
Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu
Manager of Training and Marketing Department
ProGea Consulting
ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków
Tel. Kom: +48 603 374 911
Tel. 48 12 415 06 41 | Fax 48 12 415 73 27
e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl
logo_progea_kwadrat_2


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0