Podstawy przetwarzania danych LiDAR w oprogramowaniu typu Open Source

Czas trwania szkolenia: 3 dni

Ogólny opis szkolenia: 

Szkolenie „Podstawy przetwarzania danych LiDAR w oprogramowaniu typu Open Source” jest przeznaczone dla osób chcących wykorzystywać dane pozyskane metodą lotniczego skanowania laserowego z użyciem darmowego oprogramowania. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane aplikacje, których funkcje uzupełniają się nawzajem, dzięki czemu Uczestnik szkolenia pozna narzędzia pozwalające na wydajne użytkowanie chmur punktów.

Użyte oprogramowanie: 

LP360 Viewer, SAGA, Fusion, QGIS oraz LAStools (oprogramowanie darmowe dla osobistego użytku).

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z ideą oraz potencjałem lotniczego skanowania laserowego a także możliwością wykorzystywania chmury punktów z użyciem wolnego oprogramowania. Po zakończeniu Szkolenia, Uczestnik będzie potrafił w efektywny sposób wizualizować dane LiDAR, wyodrębniać punkty o zadanych parametrach a także generować różnorodne produkty pochodne chmury punktów niezbędne do analiz przestrzennych.

Poruszane zagadnienia:

 • Charakterystyka danych LiDAR.
 • Pozyskiwanie informacji z nagłówka chmury punktów.
 • Wizualizacja chmury punktów w oknie 2D i 3D za pomocą zadanych atrybutów.
 • Eksport danych LiDAR do uniwersalnych formatów wektorowych i rastrowych.
 • Filtracja chmur punktów po zadanych parametrach.
 • Tworzenie Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz Znormalizowanego Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu.
 • Analiza drzewostanu z użyciem danych LiDAR (Model Koron Drzew, lokalizacja wierzchołków drzew, obliczanie gęstości drzewostanu).
 • Generowanie obrysów poszczególnych klas chmur punktów.
 • Rozrzedzanie danych LiDAR.
 • Generowanie map hipsometrycznych, warstwicowych i modeli TIN.
 • Normalizacja chmury punktów.
 • Kompresja plików LAS.
 • Klasyfikacja gruntu.
 • Tworzenie obrazów na bazie atrybutów chmur punktów.
 • Ograniczanie danych LiDAR do zadanego obszaru.
 • Uzyskiwanie informacji statystycznych o chmurze punktów.
 • Łączenie bloków danych LiDAR.
 • Analiza skupień parametrów chmur punktów.

W swojej ofercie posiadamy również szkolenia z zakresu GIS i Teledetekcji, LiDAR, a także specjalistycznego oprogramowania. Aby zapoznać się z naszą ofertą, kliknij tutaj.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z nami: szkolenia@progea.pl

lidar darmowe oprogramowanie Pobierz formularz zgłoszeniowy

lidar szkolenie opensource Opis szkolenia w formacie .pdf