Podstawy przetwarzania danych w oprogramowaniu ArcGIS

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Ogólny opis szkolenia: 

Kurs przeznaczony jest dla osób które chcą rozpocząć pracę z oprogramowaniem pozwalającym przetwarzać dane przestrzenne, ale także wzbogaca uczestników o fundamentalną wiedzę na temat Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z podstawowymi funkcjami oprogramowania ArcGIS oraz zaznajomi ze źródłami danych przestrzennych. W trakcie prowadzonych warsztatów uczestnik dowie się w jaki sposób można wykonywać edycję pozyskanych danych i zapozna się z możliwościami ich wykorzystania.

Cel szkolenia: 

Po ukończeniu szkolenia użytkownik będzie potrafił opracować mapę bazując na samodzielnie przygotowanych lub pobranych danych danych przestrzennych. Dodatkowo uczestnik szkolenia posiadając wiedze na temat podstaw GIS będzie mógł znacznie rozszerzyć swoją umiejętności wybierając szereg szkoleń będących w ofercie naszej firmy z zakresu analiz przestrzennych, sieciowych, czy też kurs z zakresu przetwarzania danych LiDAR w aplikacji LP360 dla ArcGIS.

Poruszane zagadnienia:

 • Podstawy pracy w oprogramowaniu ArcGIS (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox) i modele danych przestrzennych.
 • Źródła danych przestrzennych.
 • Wizualizacja danych przestrzennych i opcje widoku mapy.
 • Układ współrzędnych w oprogramowaniu ArcGIS.
 • Zapytania i działania na tabelach.
 • W prowadzenie do danych rastrowych i wektorowych.
 • Wektoryzacja danych przestrzennych.
 • Wykorzystanie danych LiDAR w środowisku aplikacji ArcMap.
 • Praca z przestrzennymi bazami danych.
 • Wykorzystanie usług sieciowych.
 • Tworzenie i przygotowywanie mapy.

szkolenie arcgis Opis szkolenia w formacie .pdf