LP360 Project Publisher

LP360ProjectPublisher_whiteFirma QCoherent udostępniła nową bezpłatną aplikację LP360 Project Publisher pozwalającą na tworzenie plików przestrzennych i plików metadanych dla danych LiDAR na serwerze ArcGIS Online. Aplikacja pozwala szybko skatalogować pliki chmur punktów w postaci metadanych o blokach danych LiDAR.

LP360 Project Publisher  pozwala na generowanie plików SHP, hillshade oraz rastrów wartości intensywności, które po wygenerowaniu ładowane są bezpośrednio do aplikacji ArcGIS Online. Wygenerowane produkty z wykorzystaniem LP360 Project Publisher mogą być wykorzystane jako dane w aplikacji ArcGIS for Desktop.

Aby pobrać aplikację LP360 Project Publisher  kliknij tutaj.

Poniżej przykład mapy z ArcGIS Online wykonanej na podstawie LP360 z Project Publisher z obszaru Wyspy Wolin

Galeria

1 2 3