LIS Pro 3D

LIS_pro

LIS Pro 3D to zbiór ponad 60 narzędzi dających możliwość zaawansowanej pracy z chmurą punktów w darmowym oprogramowaniu SAGA-GIS. Jego modułowa budowa pozwala na przeprowadzanie procesów nie tylko w rozwiązaniu desktopowym ale również z automatycznym użyciem skryptów, model builder czy też C++.


LIS Pro 3D dzieli się na zestawy narzędzi odpowiedzialne za takie operacje jak filtracja czy też obliczenia na chmurze punktów. Funkcje LIS Pro 3D można rozszerzyć poprzez zakup pojedynczych lub całych pakietów bibliotek specjalistycznych narzędzi.

LIS_all_white_PL

Dzięki oprogramowaniu LIS Pro 3D, podstawowe funkcje aplikacji SAGA, takie reklasyfikacja czy statystyka chmury punktów, rozszerzane są przez ponad 60 narzędzi pogrupowanych w następujące biblioteki tematyczne:
ogólne

 • transformacje współrzędnych chmur punktów z użyciem warstw GRID czy macierzy transformacji,
 • podział chmur punktów po atrybutach,
 • pozyskiwanie dodatkowych atrybutów chmur punktów z obrazów rastrowych,
 • dodawanie informacji o kierunku i położeniu skanera,
 • usuwanie nakładających się obszarów chmur punktów,
 • interaktywna i automatyczna edycja rastrów.

arytmetyka

 • obliczanie takich atrybutów jak nachylenie czy odchylenie standardowe warstw rastrowych,
 • obliczanie odległości 3D i 2D (horyzontalnej i wertykalnej) pomiędzy punktami w chmurze punktów,
 • tworzenie różnicowych warstw rastrowych,
 • generowanie znormalizowanych numerycznych modeli terenu,
 • inwersja warstw rastrowych,
 • obliczanie wysokości oraz odległości minimalnych pomiędzy chmurą punktów a modelem TIN,
 • obliczanie różnic objętościowych oraz wielkości „wykopów” i „nasypów”.

profile

 • zaawansowane tworzenie profili terenu na podstawie warstw rastrowych i chmur punktów wraz z informacjami takimi jak współrzędne punktów czy odległość od punktu początkowego profilu,
 • generowanie profili terenów z użyciem plików shapefile (2D i 3D),
 • generowanie profili w postaci punktów lub plików shapefile.

rozrzedzanie

 • interaktywne i automatyczne rozrzedzanie chmur punktów 2D i 3D takimi metodami jak triangulacja Delaunay’a czy analiza szorstkości powierzchni.

filtracja

 • klasyfikacja chmur punktów na podstawie odległości od numerycznego modelu terenu,
 • zaawansowane usuwanie szumów klasyfikacji z użyciem analiz 2D i 3D,
 • poprawa jakości warstw rastrowych z użyciem rozbudowanych filtrów morfologicznych,
 • usuwanie lub oznaczanie duplikujących się punktów, punktów izolowanych, szumów, punktów odstających.

kolorowanie

 • kolorowanie chmury punktów na podstawie warstw rastrowych,
 • konwersja pomiędzy przestrzeniami barw.

wizualizacja

 • kolorowanie chmury punktów z użyciem analiz cieniowania z możliwością ograniczenia do obszaru zainteresowania,
 • automatyczne i interaktywne tworzenie ortoobrazów wzdłuż linii profilu na podstawie chmury punktów,
 • generowanie pseudo-zdjęć na podstawie chmury punktów,
 • zaawansowana przeglądarka 3D chmury punktów, warstw rastrowych oraz plików shapefile.

konwersja

 • generowanie zakresu danych w postaci plików shapefile,
 • transformacja chmur punktów do plików rastrowych,
 • tworzenie modeli TIN,
 • transformacje trajektorii lotu do chmury punktów,
 • zaawansowane tworzenie obrysów 3D na podstawie chmury punktów (również dla danych TLS, MLS).

I/O

 • import/eksport plików LAS/LAZ do programu SAGA,
 • odczyt nagłówka plików LAS/LAZ.