MAPublisher LabelPro

LabelPro logo

MAPublisher LabelPro oferuje zaawansowane możliwości etykietowania, wykraczające poza standardowe dostępne w MAPublisher. Zawiera zaawansowane algorytmy, które rozwiązują wiele najbardziej powszechnych problemów związanych z etykietami, jak np. konflikty etykiet pomiędzy kilkoma warstwami, możliwość tworzenia złożonych konwencji znakowania za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika reguł.

MAPublisher LabelPro wykorzystuje reguły i style etykietowania, które zapewniają wysoki poziom zaawansowania oraz ich kontroli przez użytkownika. Poszczególne warstwy mapy mogą uzyskać różny priorytet etykietowania. Zasady umieszczania etykiet i ich style mogą być zapisane do pliku i importowane lub udostępniane w sieci.

Narzędzia dostępne w MAPublisher LabelPro

MAPublisher LabelPro zapewnia użytkownikom intuicyjny graficzny interfejs w celu tworzenia reguł dotyczących etykietowania. Okna dialogowe posiadają wiele opcji umieszczania etykiet, wysoki poziom szczegółowości oraz rozmaite konfiguracje.

LP_1

Graficzny interfejs

Etykiety można modyfikować pod kątem ich rozmiarów, czcionki, czy koloru. Style etykiet liniowych mogą zawierać również symbole, jak np. oznaczenia dróg krajowych i wojewódzkich. Style etykiet można zapisać i importować do innych projektów, w celu zachowania spójności.

LP_2

Zmiana styli etykiet

Wykorzystuje technologię EZ-Label z MapText Inc. Oferuje ona najlepsze w przemyśle kartograficznym narzędzie do etykietowania, bazujące na regułach, które pozwalają na bezkonfliktowe automatyczne umieszczanie etykiet.

LP_3

Bezkonfliktowe etykietowanie

Możliwość tworzenia filtrów do wykonywania elastycznych opcji etykietowania.

LP_4

Tworzenie filtrów etykietowania

Automatyczne dodawanie linii wiodących do etykiet, gdy jest za mało miejsca na wstawienie etykiety na obiekcie.

LP_5

Automatyczne dodawanie linii wiodących

 

Do pobrania

Ulotka oprogramowania MAPublisher LabelPro