WorldView-2

WV-2kadrWorldView-2 wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną 8 października 2009 roku, jako pierwszy z floty DigitalGlobe dostarczył użytkownikom obrazy rejestrowane w 8 kanałach spektralnych i panchromatycznym zapewniając jednocześnie bardzo wysoką rozdzielczość przestrzenną (46 cm). WorldView-2 rejestruje dziennie niemal 2 miliony km2, a jego czas rewizyty wynosi średnio 1.1 dnia. Zwykle obrazy są dostarczane jeszcze tego samego dnia. WorldView-2 rejestruje z wysokości 770 km. System dostarcza bardzo szczegółowych obrazów wykorzystywanych do dalszych analiz takich wykrywanie zmian użytkowania terenu.

Rozdzielczość przestrzenna

Kanał panchromatyczny: 0.46m

Kanały spektralne: 1.85m

Kanały spektralne

Panchromatyczny: 450-800 nm

Multispektralne:

Coastal: 400-450 nm

Red: 630-690 nm

Blue: 450-510 nm

Red Edge: 705-745 nm

Green: 510-580 nm

Near-IR1: 770-895 nm

Yellow: 585-625 nm

Near-IR2: 860-1040 nm

Czas rewizyty

1,1-3,7 dnia

Dzienna rejestracja

1 milion km2

Rozdzielczość radiometryczna

11 bitów

 

Ulotka WorldView-2 Ulotka WorldView-2

Galeria