Planet

Planet LabskadrPlanet to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją floty nanosatelitów zwanych Doves. Podstawowe produkty Planet powstają poprzez przetwarzanie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych, które są dostępne w postaci pojedynczych scen lub mozaik (obrazów powstałych z połączenia wielu scen). Surowe dane pozyskiwane są w trzech pasmach widzialnych (niebieskim, zielonym i czerwonym) w rozdzielczości 3-5 metrów. Firma zapowiada, że konstelacja prawie 200 satelitów osiągnie pełną operacyjność w drugim kwartale 2016 roku dostarczając obraz całego globu w czasie krótszym niż 1 dzień. Planet oferuje swoje produkty w trzech formach:

  • Produkt nieprzetworzony – 12-bitowy produkt poprawny radiometrycznie i sensorycznie, przed korekcją geometryczną. Producent zapewnia współczynniki wielomianu (RPCs) niezbędne do wykonania korekcji geometrycznej.
  • Produkt analityczny – 12-bitowy dane dostarczone w postaci 16-bitowego pliku o rozszerzeniu GeoTIFF bez barwnej korekcji. Produkt przeznaczony do zastosowań analitycznych i naukowych.
  • Produkt wizualny – zortorektyfikowany 8-bitowy GeoTIFF poddany korekcji barwnej w celu większej użyteczności w analizach przestrzennych i wizualizacji w aplikacjach.

Rozdzielczość przestrzenna

3-5 m

Kanały spektralne

Blue: 420-530 nm

Green: 500-590 nm

Red: 610-700 nm

Czas rewizyty

1 dzień

Dzienna rejestracja

150 milionów km2

Rozdzielczość radiometryczna

12 bitów

 

Ulotka PlanetLabs Ulotka PlanetLabs
Specyfikacja PlanetLabs Specyfikacja PlanetLabs

Galeria