Zdjęcia satelitarne

 

Planet_logo_RGB blackbridge-logo_small digitalglobe

EUSI_Logo_6cmx1-8cm_150dpi

Firma ProGea Consulting dostarcza swoim klientom zobrazowania pochodzące od światowych liderów wysokorozdzielczych systemów satelitarnych. W naszej ofercie znajdą Państwo zdjęcia wykonywane przez konstelację satelitów DigitalGlobe o bardzo wysokiej rozdzielczości VHR (piksel terenowy mniejszy niż 1m) oraz Planet  (wraz z konstelacją RapidEye) o wysokiej rozdzielczości HR (piksel terenowy nie większy niż 5m). Nasi producenci zapewniają codzienną rewizytę satelitów rejestrujących obraz powierzchni całego globu co stanowi bezkonkurencyjną jakość wśród dostępnych systemów pozyskiwania tego typu danych. Obrazy zarejestrowane przez satelity DigitalGlobe i Planet dostarczają bieżących informacji istotnych dla monitorowania urbanistyki, rolnictwa, szczególnych zagrożeń kryzysowych czy zmian klimatu.

Poza zapewnianiem surowych zobrazowań oferujemy Państwu szereg produktów uzyskanych na podstawie przetworzeń oryginalnych danych oraz konsultacje w zakresie sposobu nabywania i przetwarzania zdjęć satelitarnych.

Doves

Rozdzielczość: 3-5m

3 MS

 Planet Labskadr

GeoEye-1

Rozdzielczość: 0.41m

PAN + 4 MS

GeoE-1pion

RapidEye

Rozdzielczość: 5m

5 MS

 RapiEye3kadr

WordView-1

Rozdzielczość: 0.50m

PAN

wv11kadr

WorldView-3

Rozdzielczość: 0.31m

PAN + 8 MS

worldview-3kadr

QuickBird

Rozdzielczość: 0.61m

PAN + 4 MS

QuickBkadr

WorldView-2

Rozdzielczość: 0.46m

PAN + 8 MS

 WV-2kadr

IKONOS

Rozdzielczość: 0.82m

PAN + 4 MS

ikonosc2