Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie podstawowym

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Ogólny opis szkolenia: 

Warsztaty „Analiza Obiektowa Obrazów (OBIA) na poziomie podstawowym” prezentują techniki klasyfikacji obiektowej przy wykorzystaniu oprogramowania eCognition (TRIMBLE). Szkolenie dedykowane jest dla uczestników początkujących, nie posiadających doświadczenia w klasyfikacji danych teledetekcyjnych metodą obiektową. W trakcie trwania szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe algorytmy klasyfikacji danych, takie jak: segmentacja obrazu, tworzenie podstawowych reguł klasyfikacyjnych oraz ich dobór w zależności od specyfiki danych przestrzennych i oczekiwanych wyników analiz.

Cel szkolenia: 

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestnika z podstawami teoretycznymi dotyczącymi analizy obiektowej, jak i ich praktycznego wykorzystania w oprogramowaniu eCognition (Trimble). Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zaimplementować różnorodne dane do programu, samodzielnie tworzyć reguły klasyfikujące oraz dostosowywać je do spodziewanych wyników analiz.

Poruszane zagadnienia:

  • Wprowadzenie do oprogramowania eCognition (Trimble).
  • Założenie projektu oraz ograniczenie zasięgu analizy danych do obszaru zainteresowania.
  • Wyświetlanie danych w różnych kombinacjach kanałów i ich wagowanie.
  • Zapoznanie się i dostosowanie interfejsu eCognition Developer do pracy z danymi teledetekcyjnymi (personalizacja ustawień).
  • Tworzenie zbioru reguł klasyfikacyjnych (ang. rule set).
  • Przegląd podstawowych algorytmów i cech klasyfikacyjnych.
  • Przegląd wybranych metod segmentacji obrazów (multiresolution segmentation, chessboard segmentation, quadtree based segmentation oraz multi-threshold segmentation).
  • Algorytmy klasyfikacyjne oraz ich zastosowanie do różnych typów danych teledetekcyjnych.
  • Data Fusion.

obia podstawowa szkolenie Opis szkolenia w formacie .pdf