LP360 Viewer – bezpłatna aplikacja do przeglądania danych LiDAR

Oprogramowanie LP360 (ryc. 1) to aplikacja pozwalająca na wizualizację i zaawansowane przetwarzanie danych LiDAR zarówno w środowisku Windows (standalone) jak i w oprogramowaniu ArcGIS. Firma QCoherent – producent oprogramowania LP360 – oferuje bezpłatną aplikację Viewer oraz płatną, licencjonowaną wersję programu na trzech poziomach zaawansowania (Basic, Standard, Advanced) dostępną w wersji 32- oraz 64-bitowej.

LP360

Ryc. 1. Interface aplikacji LP360 wraz z wczytanymi danymi ALS.

LP360 Viewer pozwala na wczytanie bądź zaimportowanie danych LiDAR z formatu LAS, TXT i MG4. Wszystkie pliki LAS wczytywane do aplikacji posiadają piramidy, co pozwala na szybką i łatwą pracę danymi nie zważając na ich rozmiar wejściowy, ze względu na dopasowywanie ilości wyświetlanych punktów do wizualizowanego obszaru. 

Wykorzystując bezpłatną aplikację LP360 Viewer pracującą wyłącznie jako aplikacja standalone, użytkownik może wizualizować dane LiDAR w oknie 2D, 3D i przekroju. Dodatkowo aplikacja ta umożliwia zmianę typów wizualizacji, dzięki czemu chmura punktów może być również wyświetlana jako model szkieletowy lub TIN, pokolorowany w zależności od wybranego atrybutu chmury punktów lub parametru np.: klasy, kolejności odbić, linii lotu, RGB, gęstości, względnej różnicy wysokości. LP360 Viewer umożliwia wczytywanie danych wektorowych (SHP) i rastrowych (m.in.: TIF, JPG, ECW, IMG), tak by jeszcze atrakcyjniej przedstawić modelowaną powierzchnię. Bardzo ciekawą opcją jest funkcja GIS Fusion, pozwalająca na pobieranie wartości RGB np. z ortofotomapy do chmury punktów. Oprócz tego LP360 Viewer pozwala na pomiar wysokości w oknie profilu oraz podgląd nagłówka pliku LAS.

Nie ulega wątpliwości że aplikacja LP360 Viewer jest bardzo dobrą alternatywą w stosunku do popularnych przeglądarek danych LiDAR (np. Fugro Viewer, SAGA, LAStools) przede wszystkim ze względu na dużą wydajność oraz możliwość wyświetlania nieograniczonej liczby modułów archiwizacji danych LiDAR.

Jeżeli chcielibyście Państwo pobrać bezpłatną wersję aplikacji zachęcam do skorzystania z instrukcji aktywacji aplikacji LP360Viewer.

LP360 Viewer Instrukcja aktywacji aplikacji LP360Viewer