Formularz zgłoszeniowy do drugiej edycji szkoleń ISOK

Jeśli wyraża Pan(i) chęć wzięcia udziału w szkoleniu z wykorzystania propduktów LiDAR opracowanych w ramach projektu ISOK proszę wypełnić poniższy formularz. Pozwoli to na uczestnictwo w dalszych etapach procesu rekrutacji.

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Adres e-mail (wymagane):

Instytucja:

Preferowana tematyka ćwiczeń dedykowanych(wymagane):

Uwagi